Μαζική μεταφόρτωση αιτήσεων επαναχρησιμοποίησης


Αντί να καταθέτετε τις αιτήσεις επαναχρησιμοποίησης μία προς μία, είναι πλέον δυνατό να καταθέτετε πολλαπλές αιτήσεις επαναχρησιμοποίησης ταυτόχρονα. 


Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτή η μαζική φόρτωση δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν συμφωνίες τιμών που μπορεί να έχετε συνάψει με τη ναυτιλιακή εταιρεία. Θα εφαρμοστούν μόνο οι κανονικές τιμές. Τα αιτήματα με συμφωνίες ειδικών τιμών πρέπει να μεταφορτωθούν μέσω της παραδοσιακής διαδικασίας στην πλατφόρμα. 


Μεταβείτε στη σελίδα επισκόπησης του reUse και κάντε κλικ στην επιλογή "upload requests".  


 

Κατεβάστε το πρότυπο  


Afbeelding met tekst
 
Automatisch gegenereerde beschrijving 


Ανοίξτε το πρότυπο και συμπληρώστε το με τα δεδομένα σας:  


Το πρότυπο είναι ένα τυπικό αρχείο Excel που πρέπει να συμπληρωθεί με τον τρόπο που υποδεικνύεται. Η αλλαγή στηλών, η χρήση άλλης μορφής κ.λπ. θα προκαλέσει αποτυχία της μεταφόρτωσης. Βεβαιωθείτε επίσης ότι δεν διαγράφετε τους τίτλους των στηλών, καθώς οι πληροφορίες που συμπληρώνετε στη σειρά 1 θα χαθούν. 


Afbeelding met tafel
 
Automatisch gegenereerde beschrijving 


 


Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.  Αν περάσετε τον κέρσορά σας από την επάνω δεξιά γωνία των κελιών, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφή 


 •     Ναυτιλιακή εταιρεία*: συμπληρώστε μόνο τον κωδικό SCAC, χωρίς πρόσθετες πληροφορίες 
 •     Τόπος εισαγωγής*: συμπληρώστε μόνο τον κωδικό του τόπου εισαγωγής, π.χ. BEANR  
 •     Τόπος εξαγωγής*: συμπληρώστε μόνο τον κωδικό του τόπου εξαγωγής, π.χ. BEANR 
 •     Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου*: πρέπει να είναι 4 γράμματα, 7 ψηφία, χωρίς κενά ή τα σύμβολα (- /) , π.χ.     XXXX1234567 
 •     Αναφ. κράτησης εξαγωγής* 
 •     Ημερομηνία επαναχρησιμοποίησης* 
 •     Πελάτης αναφοράς: το πεδίο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Απευθύνεται αποκλειστικά σε εσάς αν θέλετε να προσθέσετε κάποιες πληροφορίες για τον εαυτό σας/τον πελάτη σας 
 •     Σχόλιο: το πεδίο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Απευθύνεται αποκλειστικά σε εσάς αν θέλετε να προσθέσετε κάποιες πληροφορίες για τον εαυτό σας/τον πελάτη σας 
 •     Ημερομηνία παράδοσης εισαγωγής: απαιτείται για ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες 
 •     Κωδικός SCAC εισαγωγής: απαιτείται για ορισμένες τοποθεσίες.  
 •     Κωδικός SCAC εξαγωγής: απαιτείται για ορισμένες τοποθεσίες.  
 •     Αριθμός αμαξώματος: απαιτείται για ορισμένες τοποθεσίες.  
 •     Αριθμός σφραγίδας: απαιτείται για ορισμένες τοποθεσίες.  Συμπληρώστε τη φόρμα σας, αποθηκεύστε την και επιλέξτε την είτε σύροντάς την στο αναδυόμενο παράθυρο είτε επιλέγοντάς την από την περιήγηση στα αρχεία σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "save". 


Afbeelding met tekst
 
Automatisch gegenereerde beschrijving 


Afbeelding met tekst
 
Automatisch gegenereerde beschrijving 


 

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν 3 σενάρια: το αρχείο σας είναι σωστό, υπάρχουν κάποια σφάλματα στο αρχείο σας, ή κάθε καταχώρηση στο αρχείο σας είναι λανθασμένη: 


 

   1)  Όλες οι γραμμές στο πρότυπό σας είναι σωστές.  


Εάν ο φάκελός σας έχει συμπληρωθεί σωστά, θα σας ζητηθεί να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους όρους και προϋποθέσεις της(ων) ναυτιλιακής(ων) εταιρείας(ων). 


Afbeelding met tekst
 
Automatisch gegenereerde beschrijving 


 


Τα αιτήματά σας είναι τώρα κατατεθειμένα και εκκρεμούν στην επισκόπηση reUse. 


    

    2) Ορισμένες από τις γραμμές στο πρότυπό σας είναι σωστές, κάποιες άλλες όχι: 


Εάν ορισμένες από τις γραμμές του φακέλου σας είναι σωστές, οι αιτήσεις αυτές θα κατατεθούν και θα μεταφερθούν σε κατάσταση εκκρεμότητας στην επισκόπηση reUse 

 

Η πλατφόρμα θα σας δώσει την ευκαιρία να διορθώσετε τις γραμμές με λάθος.  


Κατεβάστε τη λίστα. Μόνο οι αποτυχημένες γραμμές παραμένουν στο αρχείο και τα σφάλματα επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα για να τα διορθώσετε. 


 


 

Ανεβάστε τα διορθωμένα αρχεία και ολοκληρώστε την υποβολή των αιτήσεών σας.

     3) Καμία από τις γραμμές στο πρότυπό σας δεν είναι σωστή: 


Εάν καμία από τις γραμμές δεν ήταν σωστή, θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο και μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση. 

 

Οι λανθασμένες γραμμές θα εμφανιστούν με κόκκινο χρώμα. Μπορείτε να τα διορθώσετε και να ανεβάσετε το διορθωμένο αρχείο σας.