Zamiast składać pojedyncze wnioski o ponowne użycie, od teraz możesz złożyć kilka wniosków jednocześnie. 


Pamiętaj, że zbiorcze przesyłanie wniosków nie uwzględnia żadnych umów cenowych zawartych z armatorem. Stosowane są tylko ceny standardowe. Wnioski zawierające uzgodnione ceny należy przesyłać przez platformę zgodnie z tradycyjną procedurą. 


Przejdź do strony podsumowania wniosków o ponowne użycie i kliknij „Upload requests” (Prześlij wnioski). 


 


 


 Pobierz szablon  


Afbeelding met tekst
 
Automatisch gegenereerde beschrijving 


Otwórz szablon i wypełnij go swoimi danymi:  


Szablon to standardowy plik Excel, który należy wypełnić tak, jak został przygotowany. Zmiana kolumn, użycie innego formatu itp. uniemożliwi przesłanie wniosku. Nie usuwaj także tytułów kolumn. W przeciwnym razie informacje podane w wierszu 1 zostaną utracone. 


Afbeelding met tafel
 
Automatisch gegenereerde beschrijving 


 


Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.  Gdy najedziesz kursorem na prawy górny róg komórki, znajdziesz więcej informacji o formacie. 


 •     Shipping line*: (Armator) wpisz tylko kod SCAC, bez dodatkowych informacji 
 •     Import location*: (Lokalizacja miejsca przywozu) wpisz tylko kod lokalizacji miejsca przywozu, np. BEANR  
 •     Export location*: (Lokalizacja miejsca wywozu) wpisz tylko kod lokalizacji miejsca wywozu, np. BEANR 
 •     Container number*: (Numer kontenera) musi składać się z 4 liter i 7 cyfr oraz nie zawierać spacji ani żadnych znaków (- /), np. XXXX1234567 
 •     Export booking ref.* (Nr ref. zamówienia dla usługi wywozu*) 
 •     Reuse date* (Data ponownego użycia*) 
 •     Reference client: (Dodatkowe informacje) to pole nie jest obowiązkowe; przeznaczone jest tylko dla Ciebie, jeśli chcesz dodać informacje dla siebie lub swojego klienta 
 •     Comment: (Uwagi) to pole nie jest obowiązkowe; przeznaczone jest tylko dla Ciebie, jeśli chcesz dodać informacje dla siebie lub swojego klienta 
 •     Import delivery date: (Data przywozu) pole wymagane w przypadku niektórych armatorów 
 •     Import SCAC: (Kod SCAC przywozu) pole wymagane w przypadku niektórych lokalizacji  
 •     Export SCAC: (Kod SCAC wywozu) pole wymagane w przypadku niektórych lokalizacji  
 •     Chassis Number: (Numer podwozia) pole wymagane w przypadku niektórych lokalizacji  
 •     Seal Number: (Numer plomby) pole wymagane w przypadku niektórych lokalizacji  


 


Wypełnij formularz, zapisz go i wybierz, przeciągając plik do wyskakującego okienka lub wybierając z zapisanych plików. Kliknij „Save” (Zapisz). 


Afbeelding met tekst
 
Automatisch gegenereerde beschrijving 


Afbeelding met tekst
 
Automatisch gegenereerde beschrijving 


Na tym etapie istnieją trzy możliwości: Twój plik jest poprawny, w Twoim pliku są błędy, każda pozycja w pliku jest niepoprawna: 


 


    1) Wszystkie wiersze w Twoim szablonie są poprawne.  


Jeśli plik jest wypełniony poprawnie, pojawi się prośba o przeczytanie i zaakceptowanie warunków armatora. 


Afbeelding met tekst
 
Automatisch gegenereerde beschrijving 


 


 

Twoje wnioski zostały złożone i oczekują w podsumowaniu wniosków o ponowne użycie. 


    

    2) Niektóre wiersze w Twoim szablonie są poprawne, a inne nie: 


Jeśli niektóre wiersze w Twoim pliku są poprawne, wnioski zostaną złożone i będą oczekiwać w podsumowaniu wniosków o ponowne użycie 


Na platformie istnieje możliwość poprawienia niepoprawnych wierszy. 


 


Pobierz raport. W pliku znajdują się tylko niepoprawne wiersze. Błędy są zaznaczone na czerwono, aby można je było poprawić. 


 


Prześlij poprawione pliki i zakończ składanie wniosków. 


 


 

   3)  Żaden wiersz w Twoim szablonie nie jest poprawny: 


Jeśli żaden z wierszy nie jest poprawny, zobaczysz następujące wyskakujące okienko. Następnie możesz pobrać raport.  


Nieprawidłowe wiersze będą zaznaczone na czerwono. Możesz je poprawić i przesłać poprawiony plik.