Konta użytkowników na platformie Avantida działają najlepiej, jeśli nie są udostępniane współpracownikom. Zalecamy, aby każda osoba posiadała własne konto użytkownika.


Domyślnie wszystkie powiadomienia o aktualizacjach systemu są wysyłane do użytkownika, który zainicjował żądanie. Jeśli chcesz scentralizować wszystkie powiadomienia o aktualizacjach systemu do współdzielonej skrzynki pocztowej, możesz to zrobić, włączając opcję przekazywania powiadomień platformy do innej skrzynki e-mail. Uwaga: wiadomości e-mail dotyczące resetowania hasła będą nadal dostarczane na konto osobiste użytkownika.


  1. przejdź do swojego profilu użytkownika
  2. Przejdź do zakładki "organizacja" (1), włącz opcję "Przekaż powiadomienia platformy" (2), wprowadź adres e-mail (3) i kliknij przycisk "Zapisz" (4).