Jeden użytkownik może nawigować pomiędzy różnymi firmami aktywnymi na platformie Avantida.


  1. Jeśli użytkownik jest powiązany z wieloma firmami, można nawigować pomiędzy nimi za pomocą przełącznika firm w prawym górnym rogu. 
  2. W profilu użytkownika można znaleźć ustawienia Konta osobistego należące do użytkownika. Ustawienia te są wspólne i obowiązują na całej platformie.  
  3. W zakładce Organizacja w profile użytkownika można znaleźć ustawienia związane z aktualnie wybraną firmą: