Jeśli jeden z Twoich współpracowników opuścił firmę, możesz łatwo zablokować i usunąć użytkownika z konta firmowego. Żadne dane transakcyjne nie zostaną utracone. Jedynie dostęp do platformy dla wybranego użytkownika zostanie zablokowany.  

 

  1. Przejdź do ustawień firmowych 
  2. Kliknij na nazwę wybranego członka zespołu 
  3. Usuń konto klikając zablokuj konto 
  4. Po zakończeniu użytkownik pojawi się w sekcji zablokowani użytkownicy i nie będzie już mógł wchodzić w interakcje na platformie. 
  5. Odwróć  zmianęodblokowując użytkownika lub całkowicie usuwając go z platformyTej ostatniej czynności nie można cofnąć.