Πώς να ακυρώσετε ένα αίτημα επαναχρησιμοποίησης 

  1. Κάντε κλικ στις 3 τελείες δίπλα στο αίτημά σας και επιλέξτε "αίτημα ακύρωσης" 

 

 

  1. Συμπληρώστε τον λόγο της ακύρωσης 

 

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή 'Ακύρωση αίτησης' 

 

  1. Το αίτημα θα εμφανιστεί ως ακυρωμένο στην επισκόπηση σας και το υπόλοιπο θα συμπληρωθεί με το ποσό του  ακυρωμένου αιτήματος. 

 

Επισήμανση: 

μπορείτε να ακυρώσετε μόνοι σας το αίτημα μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. 
 
Εάν κάνετε κλικ στις 3 κουκίδες και η επιλογή 'Ακύρωση αίτησης' δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την διεύθυνση support@avantida.com για βοήθεια.