Dodałeś puste kontenery importowe, które chcesz zaoferować lub rezerwacje eksportu, dla których szukasz kontenerów?

 

To odpowiedni moment, aby sprawdzić, czy możesz podjąć z kimś współpracę w celu ponownego wykorzystania pustego kontenera.

 

Zakładka dopasowania pustego kontenera jest podzielona na 3 sekcje:

 • Wszystkie dostępne – wszystkie dostępne kontenery importowe (oferty) i wszystkie dostępne rezerwacje eksportu (wyszukiwania)
 • Utworzone przeze mnie – Twoje kontenery importowe (oferty) i rezerwacje eksportu (wyszukiwania)
 • Historia – historia ukończonych dopasowań

 

Przeglądaj wszystkie dostępne

W tym widoku zobaczysz swoje pozycje i pozycje udostępnione przez inne osoby

 1. Przejdź do „dopasuj pusty kontener”.
 2. W zakładce „wszystkie dostępne” można zobaczyć wszystkie oferowane kontenery importowe i rezerwacje eksportu, wyszukując pusty kontener.
  1. Wybranie opcji importu spowoduje wyświetlenie wszystkich dostępnych pustych kontenerów
  2. Wybranie opcji eksportu spowoduje wyświetlenie wszystkich rezerwacji eksportu, dla których wyszukiwany jest pusty kontener
 3. Opcja wyszukiwania według lokalizacji umożliwia sprawdzenie okazji w pobliżu
 4. Możesz też wyszukać konkretne firmy, z którymi chcesz współpracować, korzystając z funkcji „wyszukiwanie według firmy”
 5. Dodatkowe opcje filtrowania są dostępne po naciśnięciu ikony filtra obok przycisku „Utwórz nowy”.

 

 

Przeglądaj utworzone przeze mnie

W tym widoku widoczne będą TYLKO Twoje pozycje

 1. Przejdź do „dopasuj pusty kontener”.
 2. W zakładce „utworzone przeze mnie” można zobaczyć wszystkie oferowane kontenery importowe i rezerwacje eksportu, wyszukując pusty kontener.
  1. Wybranie opcji importu spowoduje wyświetlenie wszystkich Twoich dostępnych pustych kontenerów
  2. Wybranie opcji eksportu spowoduje wyświetlenie wszystkich Twoich rezerwacji eksportu, dla których wyszukiwany jest pusty kontener
 3. Opcja wyszukiwania według lokalizacji umożliwia sprawdzenie okazji w pobliżu
 4. Dodatkowe opcje filtrowania są dostępne po naciśnięciu ikony filtra obok przycisku „Utwórz nowy”.

 

 

Historia

Na tej stronie wyświetlane są postępy trwających lub zakończonych dopasowań. Dowiedz się, jak tworzyć dopasowania w Kroku 4