Nowi użytkownicy mogą zarejestrować się i „dołączyć do istniejącej firmy”, gdy istnieje już aktywne konto firmowe na Avantidzie. 

 

Możesz decydować o akceptacji nowych użytkowników/członków zespołu jednym kliknięciem przycisku. 

  1. Przejdź do ustawień firmowych:  
  2. W sekcji oczekujących członków możesz zaakceptować lub odrzucić oczekujące konto.  
  3. Twój współpracownik może teraz zalogować się przy użyciu wybranej nazwy użytkownika i hasła, aby składać wnioski w Avantidzie.