Πώς να ακυρώσετε ένα αίτημα  

Κάντε κλικ στις 3 τελείες δίπλα στο αίτημά σας και επιλέξτε "αίτημα ακύρωσης" 

 

 

  1. Συμπληρώστε τον λόγο της ακύρωσης 

 

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή 'Ακύρωση αίτησης' 

 

  1. The request will appear as cancelled in your overview and the balance will be topped up with the price of the request. 

 

Επισήμανση:  

μπορείτε να ακυρώσετε μόνοι σας το αίτημα μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. 
 
Εάν κάνετε κλικ στις 3 κουκίδες και η επιλογή 'Ακύρωση αίτησης' δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την διεύθυνση support@avantida.com για βοήθεια.