1. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby najpierw utworzyć konto użytkownika.
  2. Po utworzeniu konta użytkownika zostaniesz przekierowany na poniższą stronę po zalogowaniu:  
  3. Możesz teraz utworzyć nowe konto firmy lub dołączyć do istniejącej firmy utworzonej wcześniej przez inną osobę Twojej firmie:
  4. Wypełnij wszystkie dane firmy 
  5. Kliknij Utwórz konto firmowe, aby skonfigurować swoją firmę. Po zakończeniu platforma zostanie otwarta.  
  6. Zalecamy zaproszenie innych współpracowników Twojej firmy.