Ga naar platform.avantida.com enregistreert u zich met uw persoonlijke gegevens. Dan kiest u “een nieuwe account aanmaken”:  

 

 

 

 

Klik op de link die u per e-mail heeft ontvangen. Als u de e-mail niet heeft ontvangen, controleer dan uw spamfolder: 

 

 

 

 

Wanneer u op de link klikt, wordt u naar de onderstaande pagina gestuurd, waar u ervoor kiest om uw bedrijfsaccount aan te maken: 

 

 

 

Vul uw bedrijfsgegevens in om uw registratie compleet te maken: 

 

 

Wanneer uw bedrijf succesvol is geregistreerd, komt u op het platform waar u kunt beginnen met het maken van uw aanvragen!