Πώς να εξάγετε τα αιτήματά σας στο Excel 

  1. Μεταβείτε στη σωστή επισκόπηση επιλέγοντας μία από τις καρτέλες 

 

 

 

 

  1. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να δείτε την επισκόπηση που χρειάζεστε 

 

 

 

  1. κάντε κλικ στο κουμπί "εξαγωγή" και επιλέξτε τον τύπο εγγράφου που θέλετε