Przejdź do przeglądu wniosków DepotX:


Filtruj wyszukiwanie (ze względu na armatora-datę-numer booking, itp.) i kliknij na Exportuj do Exel


Otwórz plik Excel: