Nasza aplikacja daje możliwość eksportowania wszystkich wniosków lub wybranych wniosków do pliku Microsoft Excel. Funkcja ta może być użyta dla wewnętrznych raportów, kontroli oraz analiz. 

Proszę wziąć pod uwagę, iż jak tylko ilość wierszy przekroczy 1000, eksportowany plik będzie w formacie .csv zamiast .xlsx żeby nie spowolnić za bardzo systemu. 


Jak wyeksportować plik.

1. Przejdź do podglądu wniosków reUse


2. Filtruj według wybranych kryteriów i eksportujUżywając filtra przeglądu wniosków możesz filtrować ze względu na następujące kryteria:

  • status (tylko w nioski oczekujące, tylko zaakceptowane, tylko odrzucone tylko anulowane)
  • numer kontenera
  • numer referencyjny rezerwacji eksportu
  • Data wniosku (od - do)
  • Data reUse - ponownego użycia (od - do)
  • Miejsce przejęcia (tutaj wybiera się również armatora)
  • Miejsce zwrotu (tutaj wybiera się również armatora)


Można wybrać więcej niż jedno kryterium. Poniżej odrzucone wnioski armatora Mearsk z miejscem przejęcia w Belgii w miesiącu czerwcu.


3. Kliknij na przycisk "Eksportuj". Otworzy się poniższe okienko


Jeżeli twój raport miał mniej niż 1000 wierszy otworzy się on automatycznie w Excelu i będzie on wyglądał tak: