1. Ga naar administratie - Gebruikers beheren


 

A. Klik op 'nieuwe gebruiker'


B. Vul de gegevens in (als de gebruiker ook credits moet kunnen kopen, vink je onderaan het vakje 'is administrator' aan) en klik op 'toevoegen'


2. Je wordt doorgeleid naar het blad 'functies bepalen voor gebruiker'


Kies de rollen die u wil toekennen aan de gebruiker door het vakje aan te vinken 

  • CreditSuperUser: kan credits aankopen
  • reUseSuperUser: kan reUse-aanvragen doen
  • DepotXUser: Kan depotX-aanvragen doen
  • CertiWeightUser: kan VGM certificaten aanvragen 


4. klik op 'bewaren'


5. Klik nogmaals op 'bewaren'