Ξεκινήστε ένα νέο θέμα

Low Balance Warning

Need to issue a request on our platform, but you do not have credits anymore on your balance?


There is an option for you available to avoid this for future requests.

We are working on a solution to set your own 'threshold limit' but now we can do this for you:


Please, send us a mail on support@avantida.com


  • Let us know the amount for which you want to receive a warning.  
  • Give us the e-mail address where you want to receive this warning.


Here is an example of the warning mail you’ll receive whenever your balance drops below the chosen amount:


Σύνδεση ή Εγγραφή για να αναρτήσετε ένα σχόλιο